T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.02.01.970
2  Projenin Adı :   Düzce'de Doğal Olarak Yetişen Bazı Etnobotanik Özellikleri Yüksek Bitkilerin Adaptasyon ve Fizyolojik Özelliklerinin ve Peyzaj Mimarlığında Kullanılabilme Potansiyellerinin Belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Engin EROĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   engineroglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. HALDUN MÜDERRİSOĞLU
 Dr.Öğr. Üyesi BİLAL ÇETİN
 Dr.Öğr. Üyesi HÜLYA TORUN
 Arş.Gör. SERTAÇ KAYA
 Arş.Gör. NERMİN BAŞARAN
 Arş.Gör. TUBA GÜL DOĞAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.960,67
13  Toplam Harcama :   23.469,46
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  çalışamnın amacı etnobotanik zöellikli bazı bitkilerin peyzaj mimarlığında değerldnirilmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  proje kapsamında bir adet ulusal tr dizin makale yapılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  proje kapsamında bir adet ulusal tr dizin makale yapılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Torun, H. Eroğlu, E. Yalçın V. Usta E. 2021. Physicochemical and Antioxidant Responses of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) under Drought Stress, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji DergisiArşivCilt 9, Sayı 1, 40-50.

  Tarih: 


  İmza: