T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.02.01.1211
2  Projenin Adı :   Kentsel Peyzajlardaki Bitki Yetişme Ortamı Özelliklerinin Ekosistem Hizmetleri Yönünden İncelenmesi: Düzce Kent Örneği
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Engin EROĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   engineroglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Gamze AKDOĞAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.034,60
13  Toplam Harcama :   9.867,16
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   çalışma yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   çalışma yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır.
16  Projenin Amacı:  çalışma yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  çalışma yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  çalışma yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  çalışma yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır.

  Tarih: 


  İmza: