T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.05.01.917
2  Projenin Adı :   Melen Havzasında Yaşayan Squalius pursakensis (Hanko 1925)’te Yağ Asidi Kompozisyonunun Mevsimsel Değişimi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Şerife Gülsün Kırankaya
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   gulsunkirankaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi TUĞBA İNAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.02.2019
  28.02.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.998,47
13  Toplam Harcama :   9.445,90
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Sunulan tez çalışmasında, tatlısu kefali (S. pursakensis)’nin Melen Havzası’nda yaşayan populasyonunda yağ içeriği ve yağ asidi bileşiminin mevsimsel değişiminin belirlenmesi ve türün yağ içeriği bakımından besinsel değerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Elde edilen bulguların, gerek bu türün insan besini olarak kullanım değeri, gerekse balık unu, balık yağı vb. yan ürünler elde edilmesi açısından kullanılabilme potansiyelinin değerlendirilmesine ve ticari değerinin gözden geçirilmesine olanak vereceği düşünülmektedir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında incelenen S. pursakensis örneklerinde toplam yağ seviyesi kışın %1,80, baharda %2,56 ve yazın %5,17 bulunmuştur. Yağ asidi bileşiminde, toplam çoklu doymamış yağ asitlerinin (PUFAs) (%32,05-38,90) belirlenmiştir. Çoklu doymamış yağ asitleri (PUFAs)’nin içeriğinde n- 3 yağ asitleri olan eicosapentaenoic asit (EPA C20:5n3) and docosahexaenoic asit (DHA C22:6n3), sırasıyla %6,70 ve %16,33 oranları ile en yüksek seviyede bulunmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, dengeli ve sağlıklı bir beslenme için gereken EPA ve DHA'nın, her mevsimde günlük 100 g S. pursakensis türünün tüketilmesiyle sağlanabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, insan besini olarak tercih edilebilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  İnan, T., Ayas, D., Kırankaya, Ş.G., 2019, Seasonal Changes in Fat and Fatty Acid Profiles of the Sakarya Chub (Squalius pursakensis) from the Melen River Basin, Eurasian Journal of Forest Science, Eurasian Journal of Forest Science, 7(3): 243-251.

  Tarih: 


  İmza: