T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.26.07.1180
2  Projenin Adı :   Ticari Olarak Temin Edilen Homojen Katalizör Etkisinde Aril Azidlerin Primer Aminlere İndirgenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Haydar Göksu
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   haydargoksu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Enver Cantopçu
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.890,25
13  Toplam Harcama :   13.611,96
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Çalışmada, aril azid bileşiklerinin, hidrojen kaynağı olarak sodyum borhidrür (NaBH4) ve homojen katalizör olarak 2,2'-Bis(difenilfosfin)-1,1'-binaftil]palladyum(II) klorür (BINAP.PdCl2) kullanılarak anilin türevlerine hidrojenasyonu gerçekleştirilmiştir. Primer amin ürünlerinin suda çözünebilir olmasından dolayı reaksiyonlar sulu ortamda gerçekleştirilmiştir. Reaksiyonlar oda sıcaklığında gerçekleştirilmiş ve reaksiyonun tamamlanıp tamamlanmadığı ince tabaka kromotografisi (İTK) ile takip edilmiştir. Çalışmalarda elde edilen primer aminlerin 1H ve 13C NMR spektrumları ile kanıtlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bir dizi aril azid türevi kullanılarak ılımlı koşullar altında birincil aminlerin sentezi için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde ticari olarak temin edilebilen homojen bir katalizör olan dikloro[2,2'-bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftil]paladyum(II) kullanıldı. Hidrojen kaynağı olarak sodyum borhidrür kullanılmıştır. Reaksiyon, su içinde ve oda sıcaklığında gerçekleştirildi ve yüksek verimler elde edildi. Yöntemin bazı avantajları vardır: i) pratik ve çevre dostu olması, ii) çözücü olarak su kullanılması ve iii) kısa sürede yüksek verimle birincil aminler elde edilmesi.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje kapsamında geliştirilen yöntem endüstriye uygulanabilir ve primer aminlerin sentezinde kullanılabilir. Yöntemde kullanılan katalizörün tekrar kullanımı sağlanabilirse çalışmanın patent alınabilir boyutu da değerlendirilebilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında SCI Expanded kapsamında bir dergide makale kabul almıştır. (Journal of Chemical Sciences)

  Tarih: 


  İmza: