T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.01.1183
2  Projenin Adı :   Tekstil Sektöründe Kullanılmak Üzere Sentezlenmiş Gümüş-Titanyum Dioksit (Ag-TiO2) Kompleksinin Antimikrobiyal Aktivitesinin ve Sitogenetik Etkilerinin Belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serpilugras@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi UTKU SARI
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.09.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   6
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.998,98
13  Toplam Harcama :   13.516,38
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   BULUNMAMAKTADIR.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BULUNMAMAKTADIR.
16  Projenin Amacı:  Son yıllarda görülen salgın hastalıklar, artan nozokomiyal enfeksiyonlar ve hijyen bilincinin artması antimikrobiyal tekstil ürünlerine olan ihtiyacın daha da artmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, Ag-TiO2 ve ZnPT komplekslerinin antimikrobiyal tekstil ürünlerinin geliştirilmesinde kullanımı amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sırasıyla; sentez Ag-TiO2 ve ticari ZnPT komplekslerinin kumaş aplikasyonunun optimizasyonu, aplikasyon öncesinde ve sonrasında, 13 farklı mikroorganizmaya karşı antimikrobiyal aktivitelerinin tespit edilmesi, minimal inhibasyon konsantrasyonlarının ve minimum bakterisidal konsantrasyonlarının belirlenmesi, tekstil numunelerine aplikasyon sonrası stabilite testleri ve komplekslerin Allium cepa L.’deki sitogenetik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 1 ADET YAYIN.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  İLERİKİ ZAMANLAR İÇİN PLANLANMAKTADIR.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) 1 ADET YAYIN.

  Tarih: 


  İmza: