T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.01.1241
2  Projenin Adı :   Streptozotocin ile İndüklenmiş Diyabetik Rat Modelinde Carvacrol’ün Pankreas Hücrelerindeki İnsülin, PI3K/Akt Yolağı ve GLUT-2 Ekspresyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Kayıhan Karaçor
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   kayihankaracor@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. DAMLA IRMAK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.799,56
13  Toplam Harcama :   23.414,56
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Proje, DÜBAP desteği ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı imkânları kullanılarak tamamlanmıştır. Projede çalışılacak hayvanlar Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi’nden temin edilmiştir.
16  Projenin Amacı:  Bu projenin amacı; 1. Diyabetin neden olduğu doku ve hücre düzeyindeki hasarlarda Carvacrol’ün pankreatik hücreleri iyileştirici etkisinin ve hipoglisemik etkisinin PI3K/AKT yolağı üzerinden olup olmadığını araştırmak. 2. PI3K/AKT yolağı etkisiyle pankreatik doku düzeyinde GLUT-2 ve insülin ekspresyon değişimini immünohistokimyasal yöntemlerle göstermek.
17  Projenin Çıktıları:  Bu projeyle Carvacrol’ün Tip-1 Diabette kan glikozunu düşürdüğünü, kan glukozunu düşürücü etkisini pankreatik dokuda PI3K/Akt yolağı üzerinden Glut-2 ve insülin ekspresyonunu artırarak gösterdiği sonucuna ulaştık.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Tip-1 Diabetes mellitus durumunda; Carvacrol’ün kan glikoz düzeyini düşürmesi ile anti-diyabetik tedavide ek olarak kullanılabileceği; bu sayede insanların yaşam kalitesini artırabileceği öngörülmekte olup sonuçların yapılacak deneysel çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje yayına hazırlanmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: