T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.09.12.1285
2  Projenin Adı :   DÜZCE BIÇAKÇILIĞINI GELİŞTİRME VE TANITMA
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Parlak
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   yusufparlak@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2022
  6.01.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.990,00
13  Toplam Harcama :   21.040,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İş birliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   herhangi bir kuruluşun desteği bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Çalışmanın amacı bıçakçılık sanatının tarihsel zemininden başlayarak günümüze değin kat ettiği yolu ortaya koymak ve bu sanat alanında yeni yöntemlerin yapılabilirliğini göstermek ve böylece bıçakçılık sanatının gelişime açık bir sanat olduğunu göstermektir. Bu çalışma ile Turizm kenti olmaya aday Düzce’nin hediyelik eşya alanında düzce bıçaklarının ön plana çıkmasına ve Düzce Bıçakları üzerine coğrafi işaret tescili alınmasına katkı sağlaması ve tanınması düşünülmektedir.
17  Projenin Çıktıları:  Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Düzce bıçaklarının diğer bölgelerdeki bıçaklardan farklı olduğu, namlu, kabze ve süsleme yöntemleri olarak Düzce Bıçağı olarak adlandırılabileceği anlaşılmıştır. Özellikle Buşcraft olarak isimlendirilen kamp ve yayla turizmine uygun bıçakların en güzel örneklerinin Düzceli ustalar tarafından yapılıyor olması, Düzce bıçaklarının; 1. Buşcraft Bıçak 2. Gravürlü Bıçak Olarak iki farklı tarzda coğrafi işaret tescili alabileceği kanısına varılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Düzce’ye özgü namlu formları çelik üzerine aktarılarak kesim işlemi yapılmış, sonrasında yüzey taşlama ve ağız açma işleme uygulanmıştır. Ardından gravüre hazır hale gelen namlumuza desen aktarımı yapılmış ve çelik uçlarla geleneksel usullerle gravür süslemesi işlenmiştir. Bu aşamasıyla bile diğer bölgelerden ayrılan bıçak çalışmamızın kabze kısmına ekstra geleneksel Türk sanatlarından minyatür sanatı ile süsleme yapılmış ve Düzce Bıçağı ismini alması için katkı sağlanmıştır
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje ile ilgili kitap yayın çalışmaları devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: