T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.11.02.1182
2  Projenin Adı :   Yerel Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae İzolatlarının Kök Ur Nematodu Meloidogyne incognita Üzerindeki Nematicidal Aktivitesinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Salih KARABÖRKLÜ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   salihkaraborklu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Volkan Aydınlı
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.998,00
13  Toplam Harcama :   12.278,42
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Enstitünün alt yapı imkan ve olanaklarından istifade edilmişitir.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışma, Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae türü yerel entomopatojen fungusların kök-ur nematodu Meloidogyne incognita üzerindeki etkinliğinin belirlenmesi amacıyla serada gerçekleştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Yüksek Lisans Tezi ve SCI-E kapsamındaki uluslararası bir dergide makale
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışmadan da elde edilen bulgular Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae türü entomopatojen fungusların, kök-ur nematodlarıyla mücadelede bir alternatif olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, gelecekte bu entomopatojenlerin etkinliklerini artırmak, toksinlerin ve ikincil metabolitlerin nematodlar üzerindeki rolü ve etki mekanizmalarını aydınlatmak için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Karabörklü S., Aydınlı V. Dura O. (2022). The potential of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae in controlling the root-knot nematode Meloidogyne incognita in tomato and cucumber. Journal of Asia-Pacific Entomology, 25(1), 101846.

  Tarih: 


  İmza: