T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.03.996
2  Projenin Adı :   Primer monosemptomatik enürezis nokturnalı hastalarda akuaporin-2 ve arginin vazopressin genlerinin yeni nesil dizi analizi ile taranması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Nadide Melike Sav
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   nadidemelikesav@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Mürvet Neslihan ÇOLAK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.07.2019
  29.07.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.000,00
13  Toplam Harcama :   0,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   YOK
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   YOK
16  Projenin Amacı:  primer monosemptomatik enürezis nokturnalı (PMEN) hastalarda etyolojiden sorumlu genetik değiŞimi ortaya koyabilmek için akuaporin-2 ve arginin vazopressin genlerinin yeni nesil dizi analizi ile taramasını yapmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  AQP2 ekzon 1'deki c.360+3G>A homozigot varyasyonu ve AVP geni ekzon 2'deki c.322+2T>G homozigot varyasyonunun sadece hasta grubundaki çocuklarda olduğu görüldü.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Literatür incelendiğinde görüldüğü kadarıyla PMEN'lı çocuklarda AQP2 ve AVP genlerinin yeni nesil dizi analizi ile tarandığı herhangi bir çalışma yoktur. Bizim çalışmamız bu nedenle ilk çalışma olması özelliği taşımaktadır ve PMEN'nın genetik ile olan ilişkisinin daha iyi anlaşılması konusunda mevcut literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  YOK

  Tarih: 


  İmza: