T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.07.01.1149
2  Projenin Adı :   LAMİNE AHŞAP MALZEMENİN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SİLİKA VE GRAFEN NANOPARTİKÜLLERİN ETKİLERİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Hüseyin Pelit
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   huseyinpelit@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Esra Davaz
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.01.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   11.220,00
13  Toplam Harcama :   10.991,44
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Sarf malzeme desteği
16  Projenin Amacı:  Proje çalışmasında; farklı tutkallar kullanılarak üretilen lamine ahşap malzemelerin bazı fiziksel ve mekanik özelliklerine silika (SiO2) ve grafen nanopartikülleri etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışma sonuçlarına göre, her iki ağaç türü ile elde edilen lamine örneklerde test edilen tüm mekanik özellikler EPK tutkalında daha yüksek belirlenmiş ve bunu sırası ile UF ve PVA tutkalları izlemiştir. Ayrıca, boyutsal değişim değerleri UF ve PVA tutkallarına göre EPK tutkalında daha düşük elde edilmiştir. Silika ve grafen katkılı tutkallarla lamine edilmiş tüm örneklerde mekanik özellikler katkısız (kontrol) lamine örneklere göre artmıştır. Yapışma direnci, silika katkılı lamine örneklerde daha yüksek belirlenirken, eğilme direnci ve elastikiyet modülü grafen katkılı lamine örneklerde daha yüksek elde edilmiştir. Ayrıca, her iki nanopartikül oranındaki artış mekanik özellikler üzerinde genel olarak olumlu bir etki sağlarken, boyutsal kararlılıkta olumsuz bir etki göstermiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje sonuçları bilimsel açıdan literatürle karşılaştırılarak yorumlanmış ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında, uluslararası kongrede sözlü sunumu yapılmış ve tam metni yayınlanmış 1 (bir) adet bildiri bulunmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: