T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.02.01.977
2  Projenin Adı :   50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretimi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Projesi (ÇYDAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. osman uzun
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   osmanuzun@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   19.247,01
13  Toplam Harcama :   14.573,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Projenin yürütülmesi sırasında PEMKON (Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi) , PEMDER (Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği) ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası paydaş olarak destek olmuştur.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İlgili kuruluşlar konuyla ilgili duyuruların yapılmasında destek olmuşlardır.
16  Projenin Amacı:  Çalışma kapsamında peyzaj tasarımı, peyzaj planlama, peyzaj bitkileri, lisansüstü egitimögretim, staj, yaşamboyu ögrenim, akreditasyon, uluslararası ilişkiler atölye çalısmaları, ögrenci anketleri (lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde) ve mezun anketleri (kamu ve özel sektör)nden elde edilen verilerin toplu olarak sunulmasıdır.
17  Projenin Çıktıları:  50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretimi kitabı projenin en önemli çıktısıdır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretimi kitabı projenin en önemli çıktısıdır. Dolayısıyla bu kitapdan yola çıkılarak Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin önümüzdeki yıllardaki gelişimi planlanacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  50. Yılında Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretimi kitabı ekte sunulmuştur.

  Tarih: 


  İmza: