T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.10.01.938
2  Projenin Adı :   İlkokullarda Öğrencilerin Teneffüslerde Yaptıkları Etkinliklerin İncelenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Filiz ACAR
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   filizacar@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Selda Demir
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   7.256,16
13  Toplam Harcama :   7.081,77
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   23 Nisan İlkokulu Bahçeşehir-Düzce
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Oyun alanlarının tasarlanması ve hazırlanmasında, teneffüslerde gözlemlerin yapılmasında okul idaresi ve öğretmenlerin desteği alınmıştır.
16  Projenin Amacı:  Bu araştırmada ilkokuldaki öğrenciler için teneffüslerin önemi, niteliği; teneffüslerde öğrencilerin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin öğrenci davranışlarına olan etkilerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin okulda teneffüs zamanlarını geçirdikleri alanların uygulama öncesi ve uygulama sonrası davranış durumları ve gürültü düzeylerindeki değişim araştırılmaktadır. Ayrıca eğitimi verilmiş oyun türleri ile öğrencilerin teneffüs zaman dilimlerini daha sakin ve disiplinli geçirmeleri, öğretmenlerin daha az öğrenci odaklı sorunla karşılaşmaları amaçlanmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda teneffüslerin daha verimli ve etkili olması noktasında öneriler geliştirilecektir. Bu kapsamda şu sorulara cevap aranmıştır: Uygulama öncesinde ve sonrasında; 1. Teneffüslerde öğrencilerin yaptıkları faaliyetler nelerdir? 2. Teneffüslerde öğrenciler tarafından kullanılan alanlar nelerdir? 3. Teneffüslerde kullanılan alanların niteliğine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? 4. Teneffüslerin önemine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir? 5. Okulun mevcut alanlarının ve bu alanda yapılan öğrenci faaliyetlerinin, öğrenci davranışlarına olan etkileri nelerdir? 6. Öğrencilerin teneffüs saatlerindeki gürültü düzeyleri nasıldır?
17  Projenin Çıktıları:  okuldaki oyun alanlarının yetersiz olmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Okuldaki oyun alanlarının niteliğinin arttırılması ile birlikte öğrencilerin teneffüslerde yaptıkları faaliyetlerde ve davranışlarında olumlu gelişmeler sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca teneffüs saatlerindeki aşırı gürültünün azalacağı ön görülmektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışma konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar incelendiğinde genel olarak teneffüslerde öğrencilerin bedensel ve sosyal durumlarının incelenmesine, okulların gürültü durumlarını açıklamaya yönelik betimsel çalışmalara rastlanmış, teneffüslerin verimliliğini arttırmaya yönelik deneysel bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada, öğrencilerin teneffüs saatlerinde geçirdikleri zamanın verimliliği incelenip, daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla oyun alanları geliştirilerek deneysel bir tasarım amaçlanmış ve bu tasarımın etkilerinin araştırılması planlanmıştır. Araştırma teneffüslerin verimliliğini artırmaya yönelik deneysel desen özelliği taşıyan bir çalışma olduğu için oldukça önemli bir yere sahiptir. Çalışma sonrasında elde edilen sonuçlar, ilkokullarda teneffüs saatlerinin daha verimli geçirilmesi noktasında ışık tutacaktır. Koridorlara yapılan uygulama çalışmalarının eğitim aracı olarak kullanılması planlanmış, bahçeye yapılan voleybol sahasının öğrencilerin sportif yönlerinin de gelişmesini sağlayacağı düşünülmüştür. Uygulama sonrası alanların öğrencilerin sosyal ilişkilerinin gelişmesine; yaratıcılıklarının artmasına; paylaşım, yardımlaşma ve kurallara uyma gibi özelliklerinin gelişmesine katkı sağlaması beklenmektedir. Uygulama sonrasında teneffüslerde okulda yaşanan kazaların azalacağı böylelikle araştırmanın veli memnuniyetinin de artacağı düşünülmektedir. Ayrıca uygulama alanları olarak seçilen yerlerin uygulama sonrasında görsel kalitesinin yükselmesi açısından önemlidir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın aşamasında

  Tarih: 


  İmza: