T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.05.03.1327
2  Projenin Adı :   Kozmetik Ürünlerde Çeşitli Biyolojik Maddelerin Varlığının Tespiti İçin Farklı Mikroekstraksiyon Ayırma Yöntemlerinin Geliştirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sezensivrikaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi Aslıhan DALMAZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.06.2022
  6.06.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.994,76
13  Toplam Harcama :   24.739,49
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Herhangi bir kuruluş ile işbirliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Destek bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Önerilen proje çalışmasında; kozmetik ürünlerden, farklı mikroekstraksiyon metotları (derin ötektik çözücü, magnetik nanopartikül, supramoleküler solvent) kullanılarak çeşitli biyolojik maddelerin ekstraksiyonu gerçekleştirmektir. Ayrıca mikroekstraksiyon için gerekli optimizasyon parametreleri belirlenerek, sentezlenen magnetik nano partikülller ve derin ötektik çözücülerin yapıları X-ışını Kırınım analizi (XRD), FT-IR spektroskopisi (FT-IR), Enerji Dağılım Spektroskopisi (EDX) ve Termal Gravimetrik Analiz (TGA/DSC/DTA) gibi, morfolojileri ise Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) ile karakterize etmektir. Bu yöntemler sonucu elde edilen ekstraksiyon fazları Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) cihazı kullanılarak analiz etmektir. Geliştirilen mikroektraksiyon yöntemleri ruj, göz farı, oje, dudak kalemi, ağız çalkalama suyu gibi birçok farklı kozmetik numuneye uygulanması planlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında uluslararası dergilerde 3 adet yayın yapılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Geliştirilen yöntemler ile yapılan yayınlar ile kozmetik numunelerden koruyucu ve boyar maddelerin tespiti ve tayini için literatüre yeni ve özgün yöntemler katılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  1. Development of clinoptilolite zeolite-coated magnetic nanocomposite-based solid phase microextraction method for the determination of Rhodamine B in cosmetic products 2. DES-based vortex-assisted liquid-liquid microextraction procedure developed for the determination of paraben preservatives in mouthwashes 3. Environmentally-friendly supramolecular solvent microextraction method for rapid identification of Sudan I–IV from food and beverages

  Tarih: 


  İmza: