T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.05.1181
2  Projenin Adı :   AISI 420 PASLANMAZ ÇELİK VE E360 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNME KAYNAK YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Serkan APAY
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serkanapay@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Sunay KARADAĞ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.986,00
13  Toplam Harcama :   14.750,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Yükseklisans Tezi
17  Projenin Çıktıları:  Yükseklisans Tezi
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yükseklisans Tezi
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  S. Apay, S. Karadağ, “Microstructure Properties Of E360/AISI 420 Stainless Steel Joint By Friction Welding”, IV International Conference On Engineering And Natural Sciences (ICENS 2018), Kiev, Ukrayna, 2018.

  Tarih: 


  İmza: