T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.01.1109
2  Projenin Adı :   Düzce Yöresi Ballarında Polen Analizi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Ernaz Altundağ Çakır
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ernazaltundag@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Çağla Atsay
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   7.349,00
13  Toplam Harcama :   5.181,07
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Düzce ballarında polen analizi yapılarak yöredeki balların polen çeşitliliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  a Düzce yöresi ballarında 20’si familya, 69’u cins ve 20’si tür düzeyinde toplam 109 taksonun poleni teşhis edilmiştir. Bu polenlerin çoğu Apiaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Ericaceae, Fabaceae, Fagaceae, Plantaginaceae, Poaceae ve Rosaceae familyalarına aittir. Balda polenlerine en yüksek oranda rastlanan takson yörenin doğal bitkilerinden olan Castanea sativa türüdür. 34 bal örneğinden 12 tanesi monofloral (tek çiçek kaynaklı) bal olarak belirlenmiştir. Monofloral balların 8 tanesi Castanea sativa, 3 tanesi Rhododendron ponticum ve 1 tanesi Ailanthus sp. balı olarak tanımlanmıştır. Geriye kalan 22 adet bal örneği ise polifloral (çok çiçek kaynaklı) bal olarak tanımlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yöre ballarından saptanan polenler yörenin florası ile uyumludur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Çalışma henüz yayınlanmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: