T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.16.01.1163
2  Projenin Adı :   Biyo-Psiko-Sosyal Durum Analiz Mobil Uygulaması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Aysel KARACA
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ayselkaraca@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. İDRİS ŞAHİN
 Öğr. Gör. Dilek DEMİREZEN
 Öğr. Gör. Oğuzhan KENDİRLİ
 Diğer İpek AYDIN
 Diğer Duygu ÖN
 Diğer Melisa YILDIRIM
 Diğer Abdussamet KATILMIŞ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.02.2023
9  Proje Süresi :   25
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   109.000,00
13  Toplam Harcama :   97.881,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapan kuruluş yoktur.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜBAP dışında destek alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Bu projenin amacı; üniversite öğrencileri için Biyo-psiko-sosyal durum analizi yapabilecek bir mobil uygulama geliştirmektir.
17  Projenin Çıktıları:  MODÜM mobil uygulamayı indiren öğrencilerde psikososyal sorunlar belirlenerek uygun yönlendirmelerin yapılması planlanmaktadır. Sorunların saptanması ile öğrencilerinin üniversite hayatında yaşadıkları sorunlara erken dönemde müdahale edilebilecek, ruhsal hastalıklar saptanabilecek, önemler alınabilecektir. Bu sonuçlar doğrultusunda öğrenciler için ruhsal sağlığı korumaya ve erken müdahaleye yönelik uygulamaların planlanabilecektir. Araştırma sonuçları sayesinde üniversiteler için örnek model bir mobil uygulama geliştirilmiş olacaktır. Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar ve destek ihtiyaçları belirlenebileceği için YÖK sistemi içinde ve eğitim müfredatlarında ruhsal sorunlar için ders, çalışma gibi alanların açılması sağlanabilecektir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje sonuçları sayesinde üniversiteler için örnek model bir mobil uygulama geliştirilmiş olacaktır. Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar ve destek ihtiyaçları belirlenebileceği için YÖK sistemi içinde ve eğitim müfredatlarında ruhsal sorunlar için ders, çalışma gibi alanların açılması sağlanabilecektir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayın yapılmamaıştır

  Tarih: 


  İmza: