T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.05.12.1012
2  Projenin Adı :   Düzce İlinde Yaşayan Çerkezlerin Sosyo-kültürel Değişimleri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi fehmi altın
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   fehmialtin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Mira Khachemizova
 Doç.Dr. Ruzana Doleva
 Doç.Dr. Susana Shkhalakhova
 Arş.Gör. Semra Yılmaz
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.09.2019
  16.09.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   23.558,02
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   25.000 Tl
16  Projenin Amacı:  Çalışma, Çerkez kökenli göçmenlerin yemek ve yöresel giysi özelliklerini arşiv kayıtlarına, kurumsal belgelere, sözlü tarih tanıklarına ve mekânsal incelemelere dayalı özgün verilerle, bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak aydınlatmayı amaçlamaktadır. Bu sayede Çerkez kültürünün yöremizde yaşayan farklı etnik kültürlere de tanıtılması sağlanacaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje çıktılarıyla II. Uluslararası Adıge Filolojisi Sempozyumu (2019) Adıge Bilim ve Kültür Festivali (2019) düzenlenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Düzce Üniversitesi ve Adıge Devlet Üniversitesi İşbirliği ile II. Uluslararası Adıge Filolojisi Sempozyumu - Adıge Dünyasının Bugünü adlı sempozyum 18-20 Ekim 2019 tarihinde düzenlenmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Düzce Üniversitesi ve Adıge Devlet Üniversitesi İşbirliği ile II. Uluslararası Adıge Filolojisi Sempozyumu - Adıge Dünyasının Bugünü adlı sempozyum 18-20 Ekim 2019 tarihinde düzenlenmiştir. Aralık 2019'da sempozyum bildirileri kitaplaştırılarak basılmıştır.

  Tarih: 


  İmza: