T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1235
2  Projenin Adı :   Bölgesel Doğal Bal Kullanılarak Bazı Nanometallerin Yeşil Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Sefa DURMUŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sefadurmus@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Simge Nur GENÇAY
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.968,91
13  Toplam Harcama :   13.950,53
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Lisansüstü Tez Projesi 2021.05.03.1235
16  Projenin Amacı:  Nanopartiküllerin sentezi, yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte ilgili potansiyel uygulamalar için yeni bir araştırma alanıdır; özellikle, çevre dostu nanomalzemeler, nanobilim içinde büyüyen bir alan haline gelmiştir. Son zamanlarda, bitki özleri ve arı ürünleri kullanılarak metal oksit nanopartiküllerin sentezi, nanobilim ve nanobiyoteknoloji alanında, geleneksel fizikokimyasal yaklaşımlara göre sayısız avantajlarla ilgi çekici bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, çinko oksit nanopartiküllerin (ZnO NP’nin) sentezi için, kestane (Castanea sativa) balı kullanarak yeni, "daha yeşil", biyolojik olarak yönlendirilmiş, düşük maliyetli ve çevre dostu bir yöntem geliştirildi. ZnO NP'lerin sentezi için öncü bileşik olarak kestane balı kullanılırken, metal tuzu olarak ise çinko nitrat hekzahidrat kullanıldı. ZnO NP’nin yapıları, Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR), X-ışını Kırınımı (XRD), Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-ışını (EDX) analizi ile araştırıldı. Elde edilen ZnO NP’nin bakteri ve funguslara karşı antimikrobiyal aktiviteleri kuyu difüzyon yöntemi ile ölçüldü ve sonuçlar kaydedildi.
17  Projenin Çıktıları:  Literatürlerde çok sık rastlanılan ve uygulaması en yaygın olan bazı geçiş metal tuzlarından çıkılarak elde edilmesi planlanan ve nano metal oksitlerin uygun optimizasyon çalışmaları yapılmış ve nano yapı oluşumuna en uygun geçiş metal tuzu çinko nitrat olduğu tespit edilmiştir.Kestane balı ve yeşil sentezi gerçekleştirilen ZnO NP’nin antibakteriyel ve antifungal etkinlikleri değerlendirilmiştir. Test bakterileri olarak Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis, test fungusları olarak da Candida albicans, Candida glabrata, Debaryomyces hansenii ve Crptococcus neoformans kullanılmıştır ve elde edilen veriler biyolojik aktiviteler için uygun olduğu tespit edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışma yeşil kimya ve nanoteknolojinin entegrasyonu konusunda yurdumuzda bir ilk olmaktadır. çalışma öncü ve yenilikçi bir çalışmadır. ulusal ve uluslararası nitelikte çalışmalarda önemli bir yer alması beklenmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  S. N. GENÇAY, S. DURMUŞ, A. DALMAZ, G. DÜLGER, “Ticari bal kullanılarak zno nanopartiküllerinin yeşil sentezi, yapısal karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi,” baskıda, Düzce Üniversitesi Bilim ve teknoloji Dergisi, 2022.

  Tarih: 


  İmza: