T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.05.01.1302
2  Projenin Adı :   Akut Epilepsi Üzerine Bal Arısı (Apis mellifera L.) Zehrinin ve Apaminin Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   meralkekecoglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Bilge YÜKSEL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.999,00
13  Toplam Harcama :   14.937,03
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   YOK
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   YOK
16  Projenin Amacı:  Yapılan literatür taramaları sonucuna göre arı zehrinin epilepsi yolaklarını inhibe ettiği ve sodyum, potasyum ve kalsiyum kanalları gibi voltaj kapılı iyon kanallarının düzenlenmesinde görev aldığı için potansiyel antiepileptik özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada da bal arısı zehrinin ve apaminin akut epilepsi üzerine etkisinin araştırılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışma sonuçlarına göre bal arısı zehri serebral uygulama sonucunda akut epilepsi ataklarını durdurmuştur. Epilepsi tedavisinde kullanılar depakine ve kontrol grubuna göre önemli düzeyde antiepileptik etki göstermiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çalışmaları deney hayvanları üzerinde yapılmıştır. Deney hayvanları çalışmasının sonucunda cerebral uygulamaların olumlu sonuç vermesi insan üzerinde de umut verici olduğunu göstermektedir. Bir sonraki aşamada klinik çalışmalar yapılarak epilepsi tedavisinde bal arısı zehrinin potansiyeli araştırılmalıdır. İnsan çalışmaları yapıldıktan sonra uygulamaya aktarılabilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yüksel Bilge, KEKEÇOGLU MERAL (2022). Determination Of The Effect Of Honey Bee (Apis mellifera L.) Venom In The Treatment Of Epilepsy. INTERNATIONAL CONGRESS ON BEE SCIENCES (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

  Tarih: 


  İmza: