T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.06.981
2  Projenin Adı :   pH’YA DUYARLI MANYETİK DENDRİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE OPTİMİZASYONU
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Dilek NARTOP
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   dileknartop@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Nurdan KURNAZ YETİM
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.832,92
13  Toplam Harcama :   20.744,27
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP-2019.07.06.981 projesi ile desteklenmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜBAP-2019.07.06.981 projesi ile desteklenmiştir.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada, manyetik nanopartiküllerin sentezi, nanoparçacıkların yüzeyine pH duyarlı dendrimer bağlanması, karakterizasyonu ve optimizasyonu amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Hazırlanan pH duyarlı manyetik dendrimerlerin, kontrollü ilaç salınımı, hasarlı proteinlerin onarımında enzim immobilizasyonu gibi çeşitli biyomedikal uygulamalarda kullanılabilirliği ile endüstriye ve literatüre katkı sağlayabilme.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Projede elde edilen çıktılar ile ulusal/uluslararası kongrelerde sunulacak poster/sözlü sunumlar ile, çeşitli uluslararası dergilerde yapılacak yayınlar ile üniversitemiz ve ülkemizin adının duyurulmasına katkı sağlayabilme. Endüstriye ve literatüre katkı sağlayabilme.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Projenin ilk yayını, Science Citation Index Expanded kapsamlı bir dergideye sunulmuş olup inceleme aşamasındadır (Characterization of Magnetic Fe3O4@SiO2 Core@Shell Nanoparticles with Fluorescent Properties for Potential Multipurpose Imaging and Theranostic Applications).

  Tarih: 


  İmza: