T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.07.06.1058
2  Projenin Adı :   Metal Nanopartiküller İçeren Yeni Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Sema ALLI
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   semaalli@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammet KAPLAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.02.2020
  25.08.2022
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   6
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   15.000,00
13  Toplam Harcama :   14.906,11
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı, literatürde olmayan yeni türde ve özellikte hidrofobik graft kopolimerlerin sentezlenerek fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesidir. Bu yeni graft kopolimerler, polimerik kanola yağı peroksit başlatıcısı kullanılarak stiren ve metil metakrilat monomerlerinin polimerizasyonları ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilmiş olan polimerlerin çözeltilerine (THF de) AgNO3’ün sulu çözeltisi karıştırılıp NaBH4 ile indirgenerek gümüş nanoparçacıkları polimer çözeltisinde dağılmış olarak elde edilmiştir. Çözücü buharlaştırma sol-jel yöntemiyle polimer filmler hazırlanmıştır. Bu polimer filmlerin gümüşlü ve gümüşsüz yapılarının SEM görüntüleri alınmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu proje çalışmasında kanola yağı oda sıcaklığında hava oksijeninin etkisiyle makroperoksit oluşumu için 24 ay boyunca otooksidasyona uğratıldı. Otooksidasyona yoluyla otookside kanola yağı elde edildi. Bu otookside kanola yağı hem stirenin hem de metil metakrilat’ın serbest radikal polimerizasyonuyla yeni poli (kanola yağı-g-stiren) ve poli (kanola yağı-g-metil metakrilat) graft kopolimerleri elde etmek için, makroperoksit başlatıcı olarak kullanıldı. Elde edilen poli (kanola yağı-g-stiren) ve poli (kanola yağı-g-metil metakrilat) graft kopolimerlerin monomer konsantrasyonu ve polimerizasyon süresi incelendi. Elde edilen graft kopolimerlerin nanofiber ve cast film yapıları hazırlanmıştır. Cast filmlere gümüş nanoparçacıklar emdirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu projeyle, literatürde olmayan yeni türde ve özellikte hidrofobik graft kopolimerler sentezlenmiştir. Bu yeni graft kopolimerler, polimerik kanola yağı peroksit başlatıcısı ilk defa kullanılarak stiren ve metil metakrilat monomerlerinin polimerizasyonları ile gerçekleştirilmiştir ve yeni graft kopolimer serileri hazırlanmıştır. Bu graft kopolimerlerin fiziksel özellikleri incelenmiştir. Sonuç olarak literatüre yeni özellikte graft kopolimerler kazandırılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Hazırlık aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: