T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.01.01.1359
2  Projenin Adı :   Fındık atıkları ile taze sığır ve tavuk gübresi karışımlarının kompost gübreye dönüştürülerek sebze yetiştiriciliğinde kullanılabilme olanaklarının araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Öğr. Gör. Faik Ceylan
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   faikceylan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Diğer Serdar Bekçi
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2022
  28.09.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.998,62
13  Toplam Harcama :   24.902,32
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu proje Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. İşbirliği yapılan başka herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bu proje Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. İşbirliği yapılan başka herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  -Düzce ve çevresinde tarımsal faaliyetler sonucunda açığa çıkan tarımsal atıklardan fındık zürufu ve fındık budama artığı ile hayvan çiftlikleri veya yerel hayvan besleyicilerinden hayvan atığı olarak alınan taze sığır gübresi ve taze tavuk gübresinin belirli oranlarda karıştırılarak kompost elde edilmesi -Elde edilen olgun kompostların fizikokimyasal analizlerinin yapılması -Elde edilen olgun kompostlardan belirli oranlarda toprağa karıştırılarak çarliston biber fideleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi -Biber kültivasyonu sonrasında uygulama topraklarının fizikokimyasal analizlerinin yapılması -Elde edilen olgun kompostların ve kültivasyon süresince uygulama topraklarının mikrobiyal biyokütle ve fungus/bakteri oranlarının belirlenmesi
17  Projenin Çıktıları:  Fındık budama artığı ve fındık zürufu ile tavuk gübresi ve sığır gübresinin kompostlanarak elde edildiği kompost gübrelerin biber yetiştiriciliğinde; biber verimi ve biber boyu üzerinde kontrole ve kimyasal gübreye kıyasla olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu projede elde edilen kompost gübrelerin biber yetiştiriciliği öncesinde uygulandığı toprakların mikrobiyal biyokütlesi üzerinde arttırıcı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Böylece, kimyasal gübre yerine fındık budama artıkları ve fındık zürufundan elde edilen kompost gübrelerin kullanılması biber yetiştiriciliğinde ürün verimini sınırlamadığı, aksine arttırdığı görülmüştür. Sonuç olarak; tarımsal atık olan fındık budama artıkları ve fındık zürufunun kompostlanması ile elde edilen kompost gübrelerin sebze yetiştiriciliğinde kullanılabileceği belirlenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktıları; projenin sonuçlanması sonrasında bilimsel bir yayın olarak yayınlanacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje çıktıları; projenin sonuçlanması sonrasında bilimsel bir yayın olarak yayınlanacaktır.

  Tarih: 


  İmza: