T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.02.972
2  Projenin Adı :   Obez hastalarda serum Renalaz ve Ürotensin ll düzeylerinin incelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Attila Önmez
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   attilaonmez@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi ATTİLA ÖNMEZ
 Arş.Gör.Dr. Esra Genç
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   5.832,00
13  Toplam Harcama :   4.320,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Proje Kurulu
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Proje Kurulu
16  Projenin Amacı:  Obez Hastalarda Serum Renalaz ve Ürotensin-2 Düzeylerinin İncelenmesi
17  Projenin Çıktıları:  obez bireylerde renalaz düzeyi normal kiloda olanlara göre daha düşük olduğu saptandı.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu proje ile obez bireylerde obezite gelişime sebep olabilen faktörlerin araştırılması amaçlandı.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  şuan için yayın yok

  Tarih: 


  İmza: