T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.01.1022
2  Projenin Adı :   Sıçanlarda Penisilinle oluşturulan Epileptiform Aktivite Üzerine Akut ve Kronik Metformin Tedavisinin Etkileri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Şerif Demir
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serifdemir@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi ÜMİT KILIÇ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   21.10.2019
  21.10.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   19.382,68
13  Toplam Harcama :   14.448,24
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Epilepsi üzerinde metformimin etkisini göstermek amacıyla Sıçanlarda Penisilinle oluşturulan Epileptiform Aktivite Üzerine Akut ve Kronik Metforminin etkilerinin araştırılması
17  Projenin Çıktıları:  Çalışma sonucunda Metforminin antiepileptik ve antioksidan etkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle metforminin epilepsi tedavisinde kullanılabileceği fikrine katkı sağlamıştır
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Epilepsi tedavisinde ileri çalışmalar için basamak oluşturması ve çalışmanın en kısa sürede yayına dönüştürülerek bilime katkı sağlaması.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yok

  Tarih: 


  İmza: