T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2024.12.02.1450
2  Projenin Adı :   İklim Kriziyle Mücadelede İslam Ahlak Felsefesinin Sosyal Zihniyet Dönüşümüne Katkılarının Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Muhammet Caner Ilgaroğlu
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   muhammetcanerilgaroglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. Muhammet Caner Ilgaroğlu
 Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Bay
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   15.01.2024
  15.01.2025
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   2.000,00
13  Toplam Harcama :   0,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Dübap
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   2000 tl.
16  Projenin Amacı:  Bu araştırmanın amaç ve hedefi, İslam ahlak felsefesi literatürünü iklim kriziyle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan sosyal zihniyet reformuna katkı sunacak başlıklar bağlamında incelemek ve ilgili ahlak ilkelerini çıkarmak suretiyle müstakil akademik yayınlar üretmektir.
17  Projenin Çıktıları:  Düzce İlahiyat Dergisinde yayınlanacak bir makale.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Literatür katkısı olacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Projeyle aynı adlı makale.

  Tarih: 


  İmza: