T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.11.02.995
2  Projenin Adı :   Düzce İli Fındık Bahçelerinde Görülen Yaprak Biti Türlerinin Tanımlanması, Yaygınlığı ve Popülasyon Yoğunluğunun Belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Salih KARABÖRKLÜ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   salihkaraborklu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi AHMET ŞEN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.07.2019
  29.07.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   8.005,12
13  Toplam Harcama :   7.116,51
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Bu çalışma, fındık üretim alanı ve fındık üretim miktarı açısından Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Düzce’de, fındık bahçelerinde zarara sebep olan böceklerden Myzocallis coryli ve Corylobium avellanae türlerinin yaygınlık oranlarının, bulunma oranlarının ve popülasyon yoğunluklarının araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Myzocallis coryli ve C. avellanae türlerinin yaygınlıklarının Düzce ilinde oldukça yüksek olduğu ve hemen hemen bütün fındık bahçelerinde her iki türünde (%100 ve %96,55) yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Myzocallis coryli ve C. avellanae türlerinin ocaklardaki bulunma oranları sırasıyla %100 ve %38,97’ye kadar, sürgünlerdeki bulunma oranları ise sırasıyla %100 ve %31,38’e kadar çıkmıştır. Sürgün ve yaprak başına hesaplanan popülasyon yoğunlukları ise M. coryli için 49,22 ve 8,92’ye kadar, C. avellanae için ise 10,4 ve 1,96’ya kadar yükselmiştir. Ekonomik zarar eşiği açısından M. coryli türünün popülasyon yoğunluğunun yer yer bazı bahçelerde ekonomik zarar eşiği sınırına yakın seyrettiği görülmüştür.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Geçmişte yapılan çalışmalar ile yapmış olduğumuz çalışma karşılaştırıldığında her iki zararlı türünün popülasyonlarının artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda popülasyon yoğunluklarının takip edilmesi fındık bahçelerindeki olası ekonomik zararların önüne geçilmesi açısından fayda sağlayacaktır. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında popülasyon yoğunluğu en yüksek seviyelere çıktığından bu aylarda popülasyon takibinin yapılması faydalı olacaktır
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Şen, A., & Karabörklü, S. (2020). Fındık (Corylus avellana) Yaprak Bitlerinin Düzce’deki Mevcut Durumunun Belirlenmesi. Ziraat Mühendisliği. 0(370), 54-69 (Tr-Dizin).

  Tarih: 


  İmza: