T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.02.1009
2  Projenin Adı :   Doğal katkılı gıda takviye ürünlerinin üretimi ve kalite kriterlerinin belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Pınar SEVİM ELİBOL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   pinarsevim@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. HALİL İBRAHİM UĞRAŞ
 Doç.Dr. ERTUĞRUL KAYA
 Öğr. Gör. AYDAN FÜLDEN AĞAN
 Öğr. Gör. BESTE KARADENİZ
 Öğr. Gör. BORA KARAGÜL
 Öğr. Gör. EMİNE SÖNMEZ
 Öğr. Gör. KAĞAN AĞAN
 Öğr. Gör. MEHMET FATİH ÇAKIR
 Öğr. Gör. NESLİHAN ŞİRİN
 Öğr. Gör. NİSA SİPAHİ
 Öğr. Gör. PINAR AĞYAR YOLDAŞ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.09.2019
  16.09.2021
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   1.062.357,00
13  Toplam Harcama :   475.237,94
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Projede kapsamında yapılan çalışmalar ile üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı çevre ve sağlık ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında hedeflendirinden biri olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında kullanılan ürünlerin standartlaştırılması ve tieri ürünlerin üretilmesi yönünde alt yapı oluşturulmasıdır. Böylelikle elde edicek olan ürünler ile yeni bir gelir sektörünü ilimize kazandırarak bölgemizde herhangi bir dengeyi olumsuz etkileyen bir durum oluşturmadan bölgesel kalkınmaya bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Projemiz kapsamında geliştirilen ürünlerin kalite kriterlerini belirlemek amaçlı çeşitli kimyasal analizler gerçekleştirilerek ürünleşme yolunda standartizasyon çalışmaları yapılacaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Kudret narı ve propolisin standartlaştırılmış gıda takviyesi olarak ürünleştirilmesi kapsamında içerik analizleri oluşturulmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje kapsamında elde edilen veri ve bilgi birikimi, bölgesel kalkınma kapsamında yürütlen faaliyetlerde ticarileştirilmiş ürünler için ön çalışma niteliği taşımaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  ..

  Tarih: 


  İmza: