T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.02.1298
2  Projenin Adı :   Farklı Osteotomi Metotlarının Sıçan Femurlarında Kaynama Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Arıcan
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mehmetarican@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. raşit emin dalaslan
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   11.527,80
13  Toplam Harcama :   0,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Hayvan deneyleri için gerekli hayvanların ve bakımlarının sağlanması
16  Projenin Amacı:  Farklı osteotomi metotlarının enfeksiyon ve ısı nekrozu gibi etkileri olabilmektedir. Bu çalışmada sıçan femurlarında farkı yöntemlerle yapılan osteotomiler ( cerrahi testere, gigili teli ve cerrahi dril sonrası osteotom ) sonrasında kemik iyileşmesi üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Bilime katkı sağlamak amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Radyolojik olarak dril ve osteotom ile yapılan osteotomi sonrasında erken dönemde daha iyi kemik iyileşmesi sağlanmaktadır. Ayrıca gigli teli ile yapılan osteotomi erken dönemlerde testere veya dril+osteotom ile yapılan osteotomiye göre biyomekanik olarak daha zayıftır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu konuda ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olmakla beraber bu çalışma da kemik iyileşmesi açısından ideal osteotomi metotu belirlenmesinde yapılabilecek çalışmalara bir örnek teşkil etmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  "Farklı osteotomi metotlarının sıçan femurlarında kaynama üzerine etkilerinin karşılaştırılması" isimli tıpta uzmanlık tez çalışması

  Tarih: 


  İmza: