MİSYON

Ulusal ve Uluslararası araştırmayla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, bilgiyi paylaşan, yaygınlaştıran, sinerji yaratan, ülkenin geleceğine katkı sağlayan lider bir kurum olmak.