MİSYON

Ulusal ve Uluslararası araştırmayla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, bilgiyi paylaşan, yaygınlaştıran, sinerji yaratan, ülkenin geleceğine katkı sağlayan lider bir kurum olmak.


VİZYON

Üniversitemizin geliştireceği bilim politikası çerçevesinde bilim politikasının oluşturulması ve geliştirilmesi, proje çalışmalarında ortaya çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir, ülke ekonomisine katma değere sahip ve patente dönüşmesinin sağlanması.

Düzce Üniversitesi araştırıcılarının ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinliklerinin arttırılması ve Üniversitenin hak ettiği saygınlığına ulaşmasının sağlanmasıdır.