T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.03.1143
2  Projenin Adı :   Yeni Organometalik Bileşiklerin Sentezi ve Fotoelektrokimyasal Performans Özellikleri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ersin ORHAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ersinorhan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. MUHARREM GÖKÇEN
 Arş.Gör.Dr. SONGÜL TARAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   22.000,00
13  Toplam Harcama :   18.488,44
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Bu proje kapsamında yeni organometalik bileşik özelliği gösterebilecek molekül sentezlendi, bunların yapıları spektroskopik yöntemlerle karakterize edildi ve organometalik moleküllerin fotofiziksel ve fotovoltaik özellikleri boya duyarlı güneş pilleri(DSSC) cihazlarında araştırıldı.
17  Projenin Çıktıları:  SCI Kapsamındaki Applied Physics A (2021) 127:918 dergisinde yayın yapıldı.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yeni sentezlenen BRD duyarlılaştırılmış DSSC'lerin, Z907 duyarlılaştırılmış DSSC'ler ile karşılaştırılabilir bir verime sahip olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, Ru bazlı boyalar DSSC uygulamaları için çok iyi termal stabiliteye sahiptir ve bu boyaların fotovoltaik verimliliği, yapıya bağlı fonksiyonel gruplar düzenlenerek daha da arttırılabilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Applied Physics A (2021) 127:918

  Tarih: 


  İmza: