T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.03.1210
2  Projenin Adı :   İnsansız Hava Aracı İle Nesnelerin Tespiti ve Sınıflandırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ugurguvenc@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Yunus Sevinç
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.849,00
13  Toplam Harcama :   13.709,24
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Bu projede, COVID-19 gibi salgınların bulaş zincirini kırmak, salgının hızını yavaşlatmak adına önemli olan maske kullanımınının otomatik tespiti ve insalar arası mesafe takibi sağlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu projede, çok etkili olan COVID-19 gibi salgınların bulaş zincirini kırmak, salgının hızını yavaşlatmak adına önemli olan maske kullanımını tespit etmek için MobileNetV2 algoritması kullanılmıştır. Sosyal mesafe tespiti ise Yolov3 algoritması kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, görüntülerin elde edilmesinde ve zamandan tasarruf ve daha kolay denetim sağlayabilmek için İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanılmıştır. Yapılan uygulama sonuçlarında, önerilen mimarilerde %99,87 ile %100’e varan bir doğruluk elde edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu sistem, kalabalık ortamların kullanıldığı ve insanların sağlıklarını riske atabilecekleri okullar, bankalar, devlet kurumları gibi aktif bir şekilde insanların bir arada olduğu, COVID-19 virüsünün yayılma ihtimalinin olabileceği yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  1 adet konferans yayınlanmıştır. SEVİNÇ Yunus, GÜVENÇ Uğur, ÇALHAN Ali, İNSANSIZ HAVA ARACI İLE GERÇEK ZAMANLI MASKE VE SOSYAL MESAFE TESPİTİ, International Marmara Sciences Congress (Imascon Autumn) 2022 Proceedings Book, syf: 110-119, ISBN: 978-625-00-0263-6,

  Tarih: 


  İmza: