T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.05.1137
2  Projenin Adı :   Isıtma Parametreleri ve Fiber Oryantasyonunun Karbon Fiber Boru Ürün Dayanımına Etkisinin İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Mert KILINÇEL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mertkilincel@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Akif Kabakçı
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   15.000,00
13  Toplam Harcama :   14.797,20
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Kordsa , Dowaksa
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Firmalar projede alımına bütçemizin yetmediği 45/-45 dokuma kumaşlar için malzeme hibe desteği sunmuştur.
16  Projenin Amacı:  Bu tez çalışmasının temel amacı formlu kompozit malzeme üretiminde özgün bir yöntem olan yuvarlama sarma yönteminin laboratuvar koşullarında uygulanması ve böylece fiber açılarının değiştirilmesi ile en iyi malzeme dayanımının tespitinin belirlenmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Projede boru üretiminde kullanılmak üzere karbon fiber epoksi prepreg malzemelerden 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° açılarda ve silindir çevresini iki kat çevreleyecek şekilde parçalar hazırlanıp üç nokta eğme testi ile dayanımları belirlenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre [45/-45/x]s grubu oryantasyonların dikkat çekici şekilde maksimum yük sırasında daha yüksek deplasmanlara ulaştığı görülmektedir. Bu sonuç dikkate alındığında ise [45/-45/x]s grubu oryantasyonlarının olta kamışı gibi esnekliğin beklendiği uygulamalarda kullanılması önerilmektedir. Diğer taraftan elastik rijitliğin ön planda olduğu yelken direği, kürek, beysbol sopası, tenis raketi, araç salıncakları gibi uygulamalarda ise [0/90/x]s grubu oryantasyonların tercih edilmesi önerilmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  18 - 20 Aralık 2020 tarihinde Malatya ilinde gerçekleşen V. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi’nde tam metin bildiri çalışması yapılmıştır. Tam metin kongre kitabında 499-510 sayfa arasında yer almaktadır.

  Tarih: 


  İmza: