T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.05.941
2  Projenin Adı :   Asidik Ortamda C19H18N4O3 Schiff Bazının Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Hüsnü Gerengi
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   husnugerengi@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.993,85
13  Toplam Harcama :   9.148,79
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu proje desteği için üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne içtenlikle teşekkür ediyorum. Sentez esnasında işbirliği yağtığımız Batman Üniversitesinden Dr. Resit Cakmak ve Dr. Besir Dağ hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Sentez esnasında işbirliği yağtığımız Batman Üniversitesinden Dr. Resit Cakmak ve Dr. Besir Dağ hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sentez aşamasında bilimsel destek sağlanmıştır. Ekonomik bir destek söz konusu değildir.
16  Projenin Amacı:  Litaratüre yeni bir korozyon inhibitörü kazandırması hedeflenmiştir. Bu bağlamda ilk defa bu proje ile sağlanan destek ile ((E) -1,5-dimetil-4 - ((1- (3-nitrofenil) etiliden) amino) -2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on) (DNPP), 4-aminoantipirinin, bir başlangıç materyali olarak asetofenondan türetilen 2-nitroasetilfenon ile yoğuşma reaksiyonu ile yüksek verimle sentezlenmiştir. Sentezlenen Schiff bazı FT-IR, 1H ve 13C-NMR teknikleri ile karakterize edilmiştir. DNPP, elektrokimyasal yöntemler ve yüzey karakterizasyon teknikleri kullanılarak ağırlıkça % 15 HC1 çözeltisi içinde SAE 1012 karbon çeliğinin korozyonuna karşı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar DNPP'nin SAE 1012 karbon çeliğinin korozyonunu geciktirmede etkili olduğunu göstermektedir.
17  Projenin Çıktıları:  Bu proje desteği ile SCI endeksli aşağıdaki yayın yapılmıştır. Gerengi H., Cakmak R., Dag B., Solomon M.M., Tuysuz H.A., Kaya E. “Synthesis and anticorrosion studies of 4-[(2-nitroacetophenonylidene)-amino]-antipyrine on SAE 1012 carbon steel in 15 wt.% HCl solution” J. Adhes. Sci. Technol. (2020). DOI: https://doi.org/10.1080/01694243.2020.1766400 Yayıında ayrıca BAP ‘a teşekkür edilmiştir. Funding The present work was financially supported by the Duzce University Research Fund (Project No: 2019.06.05.941). Proje başlığıyla aynı başlıkta hazırlanan yüksek lisans tezi (Araştırmacı: H.Aslıhan AKBAL TÜYSÜZ) hazırlanma aşamasındadır. 2020-2021 eğitim öğretim yılın güz döneminde tezin savunmasının yapılması planlanmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  -SCI yayın Yapılmıştır, -Yk Lisans tez yakın zamanda tamamlanacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Bu proje desteği ile SCI endeksli aşağıdaki yayın yapılmıştır. Gerengi H., Cakmak R., Dag B., Solomon M.M., Tuysuz H.A., Kaya E. “Synthesis and anticorrosion studies of 4-[(2-nitroacetophenonylidene)-amino]-antipyrine on SAE 1012 carbon steel in 15 wt.% HCl solution” J. Adhes. Sci. Technol. (2020). DOI: https://doi.org/10.1080/01694243.2020.1766400 Yayıında ayrıca BAP ‘a teşekkür edilmiştir. Funding The present work was financially supported by the Duzce University Research Fund (Project No: 2019.06.05.941). Proje başlığıyla aynı başlıkta hazırlanan yüksek lisans tezi (Araştırmacı: H.Aslıhan AKBAL TÜYSÜZ) hazırlanma aşamasındadır. 2020-2021 eğitim öğretim yılın güz döneminde tezin savunmasının yapılması planlanmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: