T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.02.1335
2  Projenin Adı :   Düşük Akımlı ve Yüksek Akımlı Genel Anestezi Uygulamalarında Total Oksidan ve Total Antioksidan Kapasitelerinin Değişiminin Karşılaştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ersoy Karka
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ozlemersoykarka@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Güner Sobcalı
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   15.06.2022
  15.07.2023
9  Proje Süresi :   13
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   23.652,00
13  Toplam Harcama :   23.328,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   düzce üniversitesi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   dübap
16  Projenin Amacı:  tez çalışması
17  Projenin Çıktıları:  düşük akımlı anestezide oksidatif stres parametreleri değişmemektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmamız sonucunda düşük akımlı ve yüksek akımlı genel anestezi uygulamalarında oksidatif stres parametrelerinde gruplar arasında anlamlı fark olmadığı ancak her iki grupta antioksidan değerlerinin anlamlı düzeyde arttığı bulunmuştur.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  henüz yayın yapılmamıştır

  Tarih: 


  İmza: