T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.08.01.1251
2  Projenin Adı :   Covid-19’un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Nevin Özer
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   nevinozer@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. Esengül ÖZDEMİR ALTINIŞIK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2023
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   70.000,00
13  Toplam Harcama :   53.644,17
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Herhangi bir destek bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Finansal veri tabanları özellikle İktisat ve İşletme araştırmacıları açısından önem taşımaktadır. Hem haber duyuruları, hem mikro hem makro verilere kolay ve doğru veriye ulaşım hem de sunulan analiz kolaylıkları özellikle bu alanda çalışan araştırmacı ve öğrenciler için önem arz etmektedir. Bu sebeple Üniversitemiz Kütüphanesinin böyle bir finansal veri paketine üyeliğinin olabilmesi akademisyen ve öğrenciler için hem kolaylık hem de daha kapsamlı daha nitelikli araştırmaların yapılabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca İşletme ve İktisat alanlarındaki dersler de rahatlıkla kullanılarak öğrencilerle güncel veriler ve analizler gösterilerek bu alanlardaki konularda ve derslerde verim ve fayda yaratacaktır. COVID-19 pandemisi hiç beklenmedik bir salgın olarak tüm dünyayı etkilemiştir. Gelişmiş ülkelere göre daha sınırlı kaynaklara sahip olan gelişmekte olan ülkelerin salgından daha fazla etkilenmesi beklenmektedir. 2007-2009 Küresel mali krizlerinde olduğu gibi, finansal ekonomistlerin ve yatırımcıların en büyük endişelerinden biri, COVID-19 salgınının finans ve hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisidir. "Siyah Kuğu” olarak tanımlanabilecek COVID-19 gibi bir salgın, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar arasında şok, korku ve paniğe neden olabilir ve keskin bir panik satış tepkisine neden olabilir. Ayrıca bu tarz belirsizlikler içeren bir olayın yatırımcılar üzerinde irrasyonel davranışların yanında alışılmışın dışında yatırım kararları almalarına da neden olabilir. Ayrıca COVID-19 pandemisi için ülkelerde birçok konuda tedbirler almış, kısıtlamalar uygulamış ve ekonominin canlanması için teşviklerde de bulunmuşlardır. Bu sebeple hükümetlerin yaptıkları duyurular ile piyasalarda hareketlenmeler yaşanmıştır. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda, COVID-19’un gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine etkisi araştırılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında alınan finansal veri paketi sayesinde uluslararası ve ulusal hem mikro hem makro verilere erişim tek bir kanal kullanarak hızlıca erişim sağlanmış olup bu veriler sayesinde akademik literatüre katkı sağladığı düşünülen biri ulusal biri uluslararası iki kitap bölümü ve bir ESCI alan endeksinde yayın ortaya çıkmıştır. Bir tezin finansal verileri bu finansal veri paketi kullanılarak tedarik edilmiştir. Tezden bir TR dizin yayın planlanmaktadır. Ayrıca farklı akademisyenlerde ve öğrencilerde bu paketten veri seti elde etmiş ve araştırmalarında kullanmışlardır. Proje çıktısı olarak projenin literatürünü oluşturan bir kitap bölümü, hakem değerlendirmesinde olan bir TR dizin makale yapılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Birçok araştırmada ve de derslerde öğrencilerle buluşturulan veri paketi bir yıllık kiralanmış ve verimli kullanılmış birçok çalışmada finansal verilere erişimde kullanılmıştır. Yalnız birçok üniversitenin veri tabanına üyeliği de gösteriyor ki bir senelik üyelik yerine devamlı üyelik, araştırmacıların eğitim materyali ve araştırma veri kaynağı olması sebebiyle Üniversitemizde bu alanlarda çalışanlar araştırmacılar ve öğrenciler açısından finansal veri paketlerine devamlı üyeliğin olması oldukça önem arz etmektedir. Bu sebeple deneme amaçlı bir senelik kiralanan bu kullanım üniversitemiz tarafından kütüphane veri tabanlarına eklenirse hem araştırmacılar hem lisans ve lisansüstü öğrenciler açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  COVID-19’un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsalarına Etkisi (Kitap Bölümü) COVID-19 Duyurularının ve Devlet Kısıtlamalarının Ülke Borsalarına Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalar (Makale, Hakem süreçleri tamamlanmış, yayın aşaması beklemededir.)

  Tarih: 


  İmza: