T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.03.987
2  Projenin Adı :   Radyo DÜET
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç Salih Tosun
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   salihtosun@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   4.246,82
13  Toplam Harcama :   4.246,82
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DESTEK PATENT A.Ş. ARAŞTIRMA BİRİMİ
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   1. Marka ön araştırması yapılacak ve değerlendirme raporu sunulacak. 2. Onay ve talimatı alınıp tüm olasılıklar dikkate alınarak başvuru dosyası hazırlanacak. 3. Başvuru ücretleri Türk Patent ve Marka Kurumu’na ödenecek ve resmi başvuru yapılacak. 4. Tüm süreçlerden başvuru ile birlikte kesintisiz haberdar olunacak: başvuru, ilan, tescil kararı v.b. 5. Başvuruya ilişkin TÜRK PATENT süreçleri ve kararları yakından izlenerek kuruma özel uygulama adımları belirlenecek ve bilgilendirilme yapılacak. 6. Başvuru, Marka Tescil Belgesi almaya hak kazandığında gerekli evraklar tamamlanarak tescil belgenizin düzenlenmesi sağlanacak. 7. Tescil belgesi tarafımıza ulaştıktan sonra en kısa sürede kuruma iletilecek ve Marka Tescil Belgesinin sağlamış olduğu haklar ile koruma süresince dikkat etmeniz gerekenler kurumla paylaşılacak.
16  Projenin Amacı:  Üniversite bünyesinde kurulan ve yayın hayatına devam eden "Radyo DÜET" isimli radyonun isim haklarının alınması için yurtiçi marka teklifinin yapılması. Marka tescili içerisinde aşağıdaki hizmetler yapılacaktır. ( 38-01 ) Radyo ve televizyon yayın hizmetleri. ( 38-02 ) Haberleşme hizmetleri (internet servisi sağlama hizmetleri dahil). ( 38-03 ) Haber ajansı hizmetleri. ( 41-01 ) Eğitim ve öğretim hizmetleri. ( 41-02 ) Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. ( 41-03 ) Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil). ( 41-04 ) Dergi, kitap, gazete v.b.gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil). ( 41-05 ) Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. ( 41-06 ) Haber muhabirliği hizmetleri, foto-muhabirliği hizmetleri. ( 41-07 ) Fotoğrafçılık hizmetleri. ( 41-08 ) Tercüme hizmetleri.
17  Projenin Çıktıları:  Proje sonucunda "Radyo DÜET" in isim hakları 10 yıl süreyle alınmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması: 
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar: 

  Tarih: 


  İmza: