T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.02.1102
2  Projenin Adı :   Propolisin Yara İyileşmesine ve Yara Enfeksiyonu Önlenmesine Katkısı
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi MURAT KAYA
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   murat.kaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Murat KABAKLIOĞLU
 Doç.Dr. Recep ERÖZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.07.2020
  13.07.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   24.003,80
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DAGEM
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Deneyde kullanılan Propoli, DAGEM'den temin edilmiştir
16  Projenin Amacı:  Deneysel olarak oluşturulan cerrahi yara modelinde proliferasyon indeksinin bir göstergesi olarak da kullanılabilen NOR proteinlerinden nukleolin, nukleofosmin ve UBTF gen ekspresyon düzeyleri ve propolisin yara yeri enfeksiyonunu önleme ve anastomoz iyileşmesine katkısını değerlendirmek.
17  Projenin Çıktıları:  NCL, NPM1 ve UBTF gibi nükleolar proteinler; hücre homeostazının sürdürülmesi için önemli işlevlere sahiptir ve cerrahi yaralarda enfeksiyonu engelleyerek anastomoz iyileşmesinin sağlanması için belirteç olarak kullanılabilir. Son olarak propolis, yara iyileşmesinde ve yara enfeksiyonu önlenerek anastomozun iyi bir şekilde iyileşmesinde olumlu faydalara sahiptir. Tüm bulgularımız, bu proteinlerin yara iyileşmesindeki varsayılan rolüne ilişkin daha önceki olumlu algıyı doğruluyor.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Propolis, cerrahi yara enfeksiyonu tedavisinde ve önlenmesinde alternatif tedavi yöntemi olarak uygulanabilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Propolisin cerrahi yara enfeksiyonunu engelleyerek anastomoz iyileşmesine katkısı isimli orjinal makale; Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Dergisi tarafından basılmak üzere kabul edilmiştir.

  Tarih: 


  İmza: