T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.02.03.1131
2  Projenin Adı :   Tarımsal atıklardan kompost ve yenilebilir mantar (Pleurotus ostreatus) üretimi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Çağlar AKÇAY
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   caglarakcay@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. Recai ARSLAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.01.2023
9  Proje Süresi :   28
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   149.496,00
13  Toplam Harcama :   125.162,14
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği yapılan kuruluş desteği bulunmamaktadır
16  Projenin Amacı:  Bu proje çalışmasında başta fındık dalı budama atıkları olmak üzere, fındık zürufu , pirinç kavuzu, buğday samanı ve kahve telvesi atıklarında tıbbi ve yenilebilir mantar ( Pleurotus ostreatus) üretilebilme potansiyelini ortaya koymaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında 1 adet patent başvurusu 1 adet sci makale üretilmiştir
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje kapsamında ilk defa fındık budama atıklarından tıbbi ve yenilebilir mantar üretilmiştir. Bu nedenle fındık budama atıkları öğütülerek doğrudan mantar üretiminde kullanılabilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Caglar AKCAY, Faik CEYLAN, Recai ARSLAN. "Production of Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) from Some Waste Lignocellulosic Materials and FTIR Characterization of Structural Changes", Scientific Reporst. ( Under review)

  Tarih: 


  İmza: