T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.22.01.1114
2  Projenin Adı :   Kriyojenik İşlemin AISI 431 Paslanmaz Çeliğinin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   nurselaltan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Emre YILDIZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.458,80
13  Toplam Harcama :   14.417,30
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İş birliği yapılan başka bir kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İş birliği yapılan kuruluş desteği bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Bu projenin amacı, sanayide geniş kullanım alanına sahip olan AISI 431 paslanmaz çeliğinin mekanik ve mikroyapısal özelliklerinin iyileştirilmesi, üstün mekanik özelliklere sahip olması için uygulanan farklı türde (bekletme sıcaklığı ve bekletme süresi) kriyojenik işlem döngülerinin belirlenmesi, sanayide bu malzemeyi kullanan işletmelere fayda sağlaması ve literatürdeki AISI 431 çeliği ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalardaki boşluğun doldurulmasıdır.
17  Projenin Çıktıları:  - Kriyojenik işlemin AISI 431 martenzitik paslanmaz çeliğinin mekanik ve mikroyapısal özellikleri üzerine etkileri tespit edilmiştir. - Üstün mekanik özellikler için kriyojenik işlem türü ve bekletme sıcaklığı tespit edilmiştir. - Bir yüksek lisans öğrencisinin tez çalışması olarak kullanılmıştır. - Ulusal makale şekline dönüştürülerek literatüre eklenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktıları tez şekline dönüştürülmüş ve bir kısmı ulusal makale olarak basılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında bir adet ulusal makale yayınlanmıştır. Diğer makale çalışmaları devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: