T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.26.04.979
2  Projenin Adı :   Geri Kazanılabilir Pd/AlO(OH) Nanopartikülleri Etkisinde İmidazol ve Arilhalojenürlerden N-Arilimidazol Türevlerinin Sentezi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Haydar Göksu
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   haydargoksu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Nursefa Zengin
 Yüksek Lisans Öğrencisi Emine Demir
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   23.928,48
13  Toplam Harcama :   22.090,63
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :  
16  Projenin Amacı:  Amaç, ticari temin edilebilir heterojen katalizör kullanılarak N-aril imidazol türevlerinin sentezini gerçekleştirmektir.
17  Projenin Çıktıları:  1. Sıcaklık, süre, katalizör miktarı ve farklı yapıdaki bazların etkisinde reaksiyon şartlarının standardizasyonu sağlanmıştır. 2. Çalışmada tasarlanan çözücü sistemi mevcuttur. Ancak farklı çözücü ortamlarında hatta çözücünün olmadığı ortamlarda da kenetlenme reaksiyonları gerçekleştirilmiş ve farklı şartlardaki etkinlikler karşılaştırılmıştır. 3. Projede aydınlığa kavuşturulan en önemli çalışmalardan birisi de aril halojenürlerdeki farklı halojenlerin (-Cl, -Br, -I) kenetlenme ürünlerinin oluşumları üzerindeki etkisidir. Ayrıca, imidazol halkası ile arilhalojenür yapısında bulunan R gruplarının N-arilasyon reaksiyonları üzerindeki etkisi de ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 4. Yukarıda planlanan tüm çalışmalar ultrasonik şartlarda gerçekleştirilmiş ve özellikle reaksiyonların daha kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 5. Tüm bu çalışmalar neticesinde atık olarak değerlendirilen katalizörler basit bir santrifüj işlemi ile geri kazanılarak reaksiyonlarda tekrar kullanılmış ve tekrar kullanılmaları sonucunda elde edilen verimler belirlenmiştir. Ayrıca reaksiyon çözeltisinin ICP-QES analizi yapılarak çözeltiye geçen metal içeriği ve katalizörün tekrar kullanımına olan katkısı tespit edilmiştir. Sonrasında ise katalizörün reaksiyon sonrası SEM, EDX ve TEM analizleri yapılarak katalizörün ilk hali ile karşılaştırılmıştır. Böylece katalizörün yüzeyinde meydana gelecek olan değişimler tespit edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışma sonuçları yayına gönderilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Çalışma sonuçları yayına gönderilmiştir. Cevap beklenmektedir.

  Tarih: 


  İmza: