T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.02.02.1355
2  Projenin Adı :   Batı Karadeniz Bölgesi Orman Fidanlıklarında Böcek Türlerinin Tespit Edilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi BEŞİR YÜKSEL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   besiryuksel@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. NURAY ÖZTÜRK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2022
  28.09.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   25.000,00
13  Toplam Harcama :   15.517,49
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Arazi çalışmaları öncesinde resmi izinlerin temin edilmesinde, çalışmalar sırasında fidanlıklara ulaşımın sağlanmasında ve fidanlıklarda kullanılan ekipmanların kullanılmasında destek sağlanmıştır.
16  Projenin Amacı:  Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nin beş ilinde (Bolu, Düzce, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak) bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki orman fidanlıklarındaki Curculionoidea, Cerambycidae ve Buprestidae familyalarına bağlı böcek türlerinin tespit edilmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi orman fidanlıklarında bulunan böcek türlerini belirlemek amacıyla feromon tuzakları, ışık tuzakları ve gözle kontrol yöntemleri kullanılarak yapılan bu çalışmada 41 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden 4'ü Batı Karadeniz Bölgesi böcek faunası için yeni kayıt niteliği taşımaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen bulgular ile hazırlığı devam etmekte olan 1 adet makale yer almaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Hazırlığı devam eden yayın mevcuttur.

  Tarih: 


  İmza: