T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.02.1040
2  Projenin Adı :   İn vitro Holmiyum yttrium-aluminum-Garnet (YAG) lazer litotripsi yöntemiyle tozlama ve parçalama tekniklerinin etkinlik ve ortaya çıkan ısı açısından karşılaştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi YUSUF ŞENOĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   yusufsenoglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. MUHAMMET ALİ KAYIKÇI
 Dr.Öğr. Üyesi ALPASLAN YÜKSEL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   20.11.2019
  20.12.2021
9  Proje Süresi :   25
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   224.000,00
13  Toplam Harcama :   223.999,99
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜBAP- LAZER TAŞ KIRMA CİHAZ VE EKİPMANLARI TEMİNİ
16  Projenin Amacı:  Böbrek içindeki taşlara cerrahi uygulanırken lazer kullanılması altın standart haline gelmiştir. Taş kırma teknikleri olan Tozlama (dusting ) ve Parçalama (fragmantasyon) teknikleri mevcuttur. Lazer litotripsi ile taş kırmaya bağlı üriner toplayıcı sistem içindeki sıcaklığın yükseldiği bilinmektedir. Sıcaklık artışı kullanılan enerji -frekans aralığı ve operasyon süresine göre değişmektedir. Bu çalışmanın amacı in-vitro bir modelde dusting ve fragmantasyon taş kırma tekniklerinin sıcaklık artışı üzerine etkisini ve taş kırmadaki etkinliğini ölçmektir
17  Projenin Çıktıları:  Tozlama (Dusting ) ve Parçalama (Fragmantasyon ) gruplarının deneye başlangıç ağırlık ve sıcaklıklarının ölçüm ortalamaları sırasıyla 0,953 Gram (Gr)/22,1 Celcius ( °C ) ve 0,944 Gr/22,3 °C olarak hesaplandı. Dusting deney grubundaki sıcaklık artış değerlerinin Fragmantasyon grubuna göre yüksek olduğu izlendi. Dusting grubunda 2.dk, fragmantasyon grubunda ise 3. Dk dan itibaren termal hasarda eşik değer kabul edilen 43 °C eşiğini geçmeye başladığı izlenmiştir. Ölçümler karşılaştırmalı 2 Bağımlı Değişkenli T testine tabi tutuldu, Dusting ve Fragmantasyon teknikleri sıcaklık ölçümlerinde iki teknik arasında anlamlı fark saptandı.(p <0,05). Dusting ve Fragmantasyon gruplarındaki ortalama ağırlıklar grafiğe döküldüğünde 1. Dk dan itibaren Fragmantasyon grubunda taş kütle kaybının daha fazla olduğu ve işlem süresi uzadıkça toplam farkın arttığı izlendi. Ölçümlerin istatistiksel analizinde1. Dk daki ağırlık kaybının anlamsız (p 0,058) olduğu 2-5 dk. lardaki taş ağırlıklarında anlamlı fark olduğu izlendi.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Mevcut deneysel çalışmamızda deney modelimizin gerçek ameliyat ortamını simüle etmede eksikleri olmakla beraber Ho:Yag lazer litotripsinin Fragmantasyon modunda ve tekniğinde kullanımın taş kütlesini azaltmada daha etkin olduğu ve sıcaklık artışının daha az olması nedeniyle daha güvenli olabileceği sonucuna vardık.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yayın sürecinde

  Tarih: 


  İmza: