T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.06.05.1036
2  Projenin Adı :   Beton Karışım Suyu ve Boşluk Suyuna Katılan Ekolojik İnhibitörlerin Donatı Korozyonuna Etkisinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Hüsnü Gerengi
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   husnugerengi@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi MİNE KURTAY
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   20.11.2019
  20.11.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   19.604,23
13  Toplam Harcama :   15.376,58
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği Yapılan Kuruluş mevcut değildir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   İşbirliği Yapılan Kuruluş desteği yoktur.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı, beton karışım suyu ve betonu simüle etmek için çimentonun hidratasyon etkisi sonucu meydana gelen boşluk suyunda donatı korozyonunu araştırmaktır. 2 saat, 7, 28, 56 ve 90 gün süre ile inhibitörlü (kafein ve L-arjinin) ve inhibitörsüz olarak hazırlanan karışım suyu ve boşluk suyu çözeltilerinde bekletilen donatıların korozyon direnci; Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS), Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) ve Tafel Ekstrapolarizasyon (TP) yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. SEM ve EDS analizleri ile yüzey morfolojileri incelenerek aralarındaki korelasyon ortaya konulmuştur. Ayrıca inhibitörlü ve inhibitörsüz çimento pastaları hazırlanarak 28. günde hidratasyon gelişiminde meydana gelen değişimler XRD, FT-IR, TGA/DTA ve SEM-EDS analizleri ile incelenmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje çalışması ile 2 adet makale SCI dergide yayınlanmış ve 2 adet makale SCI dergide under review durumundadır. Ayrıca proje desteği ile bir doktora öğrencisinin tez çalışması başarı ile tamamlanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  • Bu proje kapsamında beton boşluk suyu ve üretimde kullanılan karışım suyunda meydana gelen korozyon kapsamlı şekilde araştırılmıştır. • Beton boşluk suyu ve karışım suyunda donatı korozyonunun zamana bağlı olarak farklı yöntemlerle araştırıldığı benzer çalışmaya rastlanmamıştır. • Ayrıca ekolojik inhibitör olarak kullanmış olduğumuz kafein ve L-arjininin betonarme korozyonu için inhibitör olarak kullanıldığı başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. • Bu çalışmanın 1. Derece deprem kuşağında yer alan Düzce ilinde yapılması bölge ve ülke için önem arz etmektedir. • Proje çalışması ile elde edilen veriler; 2 adet makale SCI dergide yayınlanmış ve 2 adet makale SCI dergide under review durumundadır. Ayrıca proje desteği ile bir doktora öğrencisinin tez çalışması başarı ile tamamlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar 1. M. Kurtay, H. Gerengi, Y. Koçak, Maduabuchi A. Chidiebere, Mesut Yıldız, 2020, “The potency of zeolite and diatomite on the corrosive destruction of reinforcing steel in 1 M HNO3 environment”, Construction & Building Materials, c. 236, ss. 117572, 2020. 2. M. Kurtay, H. Gerengi, Y. Koçak, 2020, The effect of caffeine molecule on the physico-chemical properties of blended cement" Construction & Building Materials, c. 255, ss. 119394, 2020. 3. M. Kurtay, H. Gerengi, Y. Koçak, The influence of L-arginine as an additive on the compressive strength and hydration reaction of Portland cement, Materials Chemistry and Physics, Under Review, 2020. 4. M. Kurtay, H. Gerengi, A. Chidiebere, M. Yıldız, Corrosion inhibition of reinforcement steel in mixture water by caffeine and L-arginine, Materials and Corrosion, Under Review, 2020.

  Tarih: 


  İmza: