T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.01.1225
2  Projenin Adı :   Türkiye kıyı ve içsularında yayılış gösteren Atherina cinsinin mitokondriyal filogenisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Lale Gençoğlu
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   lalegencoglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. FITNAT GÜLER EKMEKÇİ
 Prof.Dr. ŞERİFE GÜLSÜN KIRANKAYA
 Doç.Dr. BARAN YOĞURTÇUOĞLU
 Dr. İSMAİL AKSU
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.640,00
13  Toplam Harcama :   22.806,36
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bulunmamaktadır.
16  Projenin Amacı:  Sunulan proje çalışmasının amacı, Türkiye’deki deniz, lagün ve içsu sistemlerinde yayılış gösteren Atherina populasyonlarının mitokondriyal gen bölgeleri baz alınarak sınıflandırılması ve populasyonlar arasındaki filogenetik ilişkilerin incelenmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Türkiye deniz ve içsu sistemlerinde yayılış gösteren, Atherina populasyonlarının genetik özelliklerine dair bugüne kadar kapsamlı herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Sunulan proje raporu ile Akdeniz havzasında geniş yayılım gösteren ve türler arası ilişkileri konusunda ciddi bir bilgi eksiliği bulunan Atherina cinsinin, Türkiye deniz ve içsu sistemlerinde yayılış gösteren, ekolojik ve ekonomik öneme sahip, türlerinin ayrımı için gerekli olan genetik özellikleri belirlenmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Sunulan proje raporu ile Atherina cinsinin, Türkiye deniz ve içsu sistemlerinde yayılış gösteren türlerinin ayrımı için gerekli olan genetik özellikleri belirlenmiş; ancak türler tanımlanamamıştır. Türlerin tanımlanabilmesi için genetik özelliklerinin yanı sıra, örneklenen populasyonların morfolojik karakterlerinin de belirlenmesi ve Atherina cinsine ait türlerin tip örnekleri ile karşılaştırılarak ayrıntılı tür tanımlarının yapılması gerekmektedir. Sunulan proje raporu, Türkiye deniz ve içsu sistemlerinde yayılış gösteren Atherina türlerinin tanımlanmasında ilk adım olup, türlerin tanımlanabilmesi için kıymetli bir bilimsel temel oluşturmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje ekibi yayın hazırlığında olup, mümkün olan en kısa sürede bulgularımız yayına dönüştürülecektir.

  Tarih: 


  İmza: