T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.06.1206
2  Projenin Adı :   Orta ve İleri Düzey Robotik Kodlama Eğitimleri İçin İnternet Odaklı Sensör Kartı Tasarım ve İmalatı
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Gürcan SAMTAŞ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   gurcansamtas@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğrenci Samed KAYA
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.850,00
13  Toplam Harcama :   9.760,70
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu proje, Düzce Üniversitesi 2021.06.06.1206 numaralı Bilimsel Araştırma Projesiyle desteklenmiştir
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi ile desteklenen miktar, 9.850,00 TL dir.
16  Projenin Amacı:  Bu proje ile otomasyon, haberleştirme, elektronik ve robotik konularının temel olarak öğrenilmesi hedeflenmiştir. Proje desteği ile tasarlanan kart, dahili kablosuz bağlantıları bulunan ve çift çekirdekli işlem gücüne sahip mikroişlemci ile kullanılacak, sensörleri üzerinde barındıran elektronik bir karttır. Kart hem kendi içinde, hem de internet bağlantısı olan herhangi bir cihazla iletişim kurarak içerisine yüklenen algoritmayı çalıştırabilmesi ve bu kartla çeşitli deneylerin yapılabilmesi projenin amaçları arasındadır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmada ilk olarak elektronik kart tasarımı ve imalatı, ardından dış kabuk imalatı yapılmıştır. Donanımsal olarak tamamlanan kartın son olarak test yazılımı yapılarak cihaz içerisine yüklenmiş ve üretimi tamamlanmıştır. İlk çıktı olarak internet odaklı sensör kartı üretilmiş, daha sonra bu proje yüksek lisans tez çalışmasına dönüştürülmüş ve son olarak da bir adet uluslararası yayın yapılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje çıktıları kapsamında ortaya çıkartılan internet odaklı sensör kartı, robotik kodlama eğitimleri için rahatlıkla kullanılabilmektedir. bu açıdan uygulamaya yönelik bir yapısı bulunmaktadır. Ayrıca desteklenen bu proje ile yüksek lisans tez çalışması yapılmış ve bir adet uluslararası yayın yapılarak bilime ve akademiye katkı sağlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Kaya S., Samtaş G., Orta ve İleri Düzey Robotik Kodlama Eğitimleri için İnternet Odaklı Sensör Kartı Tasarım ve İmalatı, İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, 2(3): 78-88, 2021.

  Tarih: 


  İmza: