T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.05.1186
2  Projenin Adı :   Fotovoltaik-Termal (PV/T) Sistem Destekli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Sisteminin Deneysel Analizi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ali Etem Gürel
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   alietemgurel@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi Gökhan Yıldız
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.633,30
13  Toplam Harcama :   23.892,60
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  -
17  Projenin Çıktıları:  -
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  -
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yıldız, G., Gürel, A. E., Ceylan, İ., Ergün, A., Karaağaç, M. O., & Ağbulut, Ü. (2022). Thermodynamic analyses of a novel hybrid photovoltaic-thermal (PV/T) module assisted vapor compression refrigeration system. Journal of Building Engineering, 105621.

  Tarih: 


  İmza: