T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.16.01.1138
2  Projenin Adı :   Hemşirelerin Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Bakım Paketi (Care Bundle) Uygulamalarına Yönelik Girişimlerinin Değerlendirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Ayla Keçeci
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   aylakececi@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Ayla Kececi
 Yüksek Lisans Öğrencisi Rümeysa Yiğit
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   15.000,00
13  Toplam Harcama :   7.434,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Anı yayıncılık Nitel Veri Analizi
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BAP haricinde bulunmamaktadır
16  Projenin Amacı:  Hemşirelerin üriner sistem enfeksiyonlarında bakım paketi(care bunddle) etkinliğinin belirlkenmesi
17  Projenin Çıktıları:  Yüksek Lisans Tezi
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu proje sonucunda hemşirelerin bakım paketi uygulanmasına yönelik engeller tespit edilmiş olup, yayına dönüştürülmesi aracılığıyla bu engellere yönelik önlemlerin alınması sağlanabilecektir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz bulunmamaktadır

  Tarih: 


  İmza: