T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.03.1059
2  Projenin Adı :   Kronik böbrek yetmezliği hastalarında , kronik böbrek yetmezliği evresi , Matriks Metalloproteinaz (MMP) ve Metalloproteinazın doku inhibitörleri (TIMP) arasındaki denge ile podosit ve tübüler hasar belirteçleri arasındaki ilişki
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi KÜRŞAD ÖNEÇ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   kursadonec@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. Özge Yalıcı
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.02.2020
  25.02.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   16.800,00
13  Toplam Harcama :   12.960,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Kronik böbrek hastalığı (KBH) dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Güncel verilere göre KBH’nın prevalansındaki artış devam etmekte olup, artış hızı azalmaktadır. Çalışmamızda çeşitli etyolojik nedenlere bağlı olarak KBH gelişmiş hastalarda, KBH’nın evrelerine göre endotel disfonsiyon belirteçleri ile tübüler ve glomerüler hasar ve bunların biyokimyasal belirteçleri arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. KBH’nın etyolojisi ve hastalığın evresi ile endotel hasarlanmasının böbrek fonksiyonları üzerine etkisini araştırdık.
17  Projenin Çıktıları:  KBH etyolojisinden bağımsız olarak plazma KIM-1, MMP-2, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 ve idrarda nefrin düzeylerinin renal hasarın göstergesi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmamız çeşitli biyobelirteçlerin KBH ve KBH evreleri ile ilişkisini araştırmakta olup, bu konuda geniş kapsamlı in vitro ve in vivo daha fazla prospektif çalışmaya ihtiyacın olduğunu ortaya koymaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın aşamasında

  Tarih: 


  İmza: