T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.13.02.1006
2  Projenin Adı :   ŞEHİRLERİN “AKILLI” DÖNÜŞÜMÜ: STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Hicran HAMZA ÇELİKYAY
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   hicrancelikyay@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   20.08.2019
  20.11.2019
9  Proje Süresi :   3
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   1.750,00
13  Toplam Harcama :   831,20
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :  
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :  
16  Projenin Amacı: 
17  Projenin Çıktıları: 
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması: 
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar: 

  Tarih: 


  İmza: