T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.08.03.1005
2  Projenin Adı :   Erzincan'da Yaşayan Göçmenlerin Sosyal ve Ekonomik Uyumunda Kimlik Dil ve Kültürün Rolü
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi (SBBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi İbrahim Külünk
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ibrahimkulunk@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Emre Öztürk
 Arş.Gör. Furkan Külünk
 Arş.Gör. Bahar Aykaç
 Doç.Dr. Banu İnanç Uyan Dur
 Arş.Gör. BURCU NİMET DUMLU
 Yüksek Lisans Öğrencisi Eren CEBECİ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   20.08.2019
  20.08.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   18.963,00
13  Toplam Harcama :   14.899,80
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi Koç Üniversitesi KARMA Lab.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Koç Üniversitesi teknik destek (360 kamera, GoPro, tripod, Zoom Ses Kayıt Cihazı)
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı farklı göçmen grupların kültürleşme süreçlerini sosyal, ekonomik ve kültürel açılardan derinlemesine incelemektir. İnceleme sahası için, 1944 yılında yaşadıkları sürgünden bu yana çok farklı yerlerde yaşamak zorunda kalan ve yaşamakta olan Ahıska Türkleri’nin bulunduğu Erzincan şehri seçilmiştir. Afganlar için de konteyner kent kurulmuş olan Erzincan’da göçmen gruplarının yerel halkla temaslarının nasıl gerçekleştiği ve kültürleşme süreçleri karşılaştırmalı bir şekilde incelenebilecektir. Entegrasyonun çok önemli bir parçasını oluşturan istihdamda göçmenlerin getirdiği özellikler, dil bariyeri, iş imkanları gibi özellikler de değerlendirilerek bu konuda bir analiz yapılıp politika önerileri yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçlara ulaşmak için yerel halk, kanaat önderleri ve göçmenlerle mülakatlar gerçekleştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Projenin çıktıları belgesel çekimleri ile elde edilen tüm görsel ve ses kayıtlarıdır. Görsel ve ses kayıtları harici bellek ile teslim edilecektir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Projenin devam ettiği sürecin 3 aylık kısmı Covid-19 süreci ile aynı zamana denk gelmiştir. Yine aynı şekilde bir göç sempozyumunda sunulması planlanan proje çıktıları aynı mücbir sebeplerle sunulamamıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında bir göç sempozyumunda bildiri sunma planı vardır. Yasal süre içerisinde ve sağlık koşullarının elverdiği ölçüde sempozyum bildirisi, bildiri sunma imkanının olmadığı durumda makale olarak yayın çıkarılması planlanmıştır.

  Tarih: 


  İmza: